Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

S&P-Moody's για τις ελληνικές τράπεζες

Χαμηλώνουν τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες οι Moody's και S&P εν μέσω κρίσης
"Η" Online 20:40

Επιφυλάξεις για τις πιστοληπτικές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, ως συνέπεια των κλυδωνισμών που έχει προκαλέσει στις αγορές κεφαλαίων η πιστωτική κρίση, εξέφρασαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poor's και Moody's.

Ειδικότερα, η S&P προχώρησε σε αναθεώρηση της αξιολόγησής της για τις πιστοληπτικές προοπτικές των Alpha Bank -αρνητική (negative) από σταθερή (stable)- και Τράπεζα Πειραιώς -σταθερή (stable) από θετική (positive).

Αντίθετα, η S&P διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Εμπορικής Τράπεζας.

Όπως επισήμαναν οι αναλυτές της S&P, οι ως άνω αναθεωρήσεις αντανακλούν την οξεία επιδείνωση της κατάστασης στις αγορές κεφαλαίων και τους κινδύνους που απορρέουν από τις δυνάμει δυσκολότερες συνθήκες λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην κερδοφορία και την πιστωτική ποιότητα των ελληνικών τραπεζών.

H Standard & Poor's, άφησε επίσης αμετάβλητη την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της EFG Eurobank Bulgaria, διατηρώντας παράλληλα εκτίμησή του για αρνητική (negative) προοπτική της τελευταίας.

Νωρίτερα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's προχώρησε σε αναθεώρηση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής προοπτικής της EFG Eurobank Ergasias σε σταθερή (stable) από θετική (positive) προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.

Δεν υπάρχουν σχόλια: