Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Κριτική ΣΕΒ για τον προϋπολογισμό

"Ημερησία"
Σκληρή κριτική κάνει ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη «συνταγή» του προϋπολογισμού

Σκληρή κριτική κάνει ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη «συνταγή» του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης.

Ταυτόχρονα αμφισβητεί τους στόχους για το ρυθμό ανάπτυξης, την αύξηση των εσόδων, ενώ στηλιτεύει τη μείωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις.

Ειδικότερα ο ΣΕΒ σημειώνει: «Το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2009 είναι πολύ φιλόδοξο, ενώ μαίνεται μία χωρίς προηγούμενο παγκόσμια οικονομική κρίση, η πορεία και τα αποτελέσματα της οποίας είναι ακόμη άδηλα. Η μείωση του ελλείμματος επιτυγχάνεται με αύξηση της φορολογίας και μείωση των δημοσίων επενδύσεων, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απαιτεί η διεθνής κρίση», καυτηριάζουν οι εργοδότες και καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Πώς είναι δυνατόν να διατηρηθεί υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του 3% όταν η ζήτηση από το εξωτερικό μειώνεται, η πιστωτική επέκταση στο εσωτερικό περιορίζεται και η φορολογία αυξάνεται;
Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων (κατά 11,5%) σε αναλογία με την αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος (6,3%) είναι εξαιρετικά υψηλή. Κάθε παρόμοια πρόβλεψη στο παρελθόν αποδείχθηκε ατυχής.
Στην πλευρά των πρωτογενών δαπανών ο ρυθμός ανόδου παραμένει υψηλός 8,1%, ενώ οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους είναι μάλλον υποεκτιμημένες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δαπάνες για το ΠΔΕ μειώνονται κατά 1 δις, δηλαδή εν μέσω σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας προγραμματίζεται μία εξαιρετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική την πλέον ακατάλληλη περίοδο.
Εξάλλου, οι επιχειρηματίες τονίζουν: «Είναι απόλυτα βέβαιο, ότι η κρίση θα θίξει πρωταρχικά τους χαμηλόμισθους και συνταξιούχους. Δεν μπορούμε να εμμένουμε σε ένα καταναλωτικό πρότυπο, που έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του αφαιρώντας παραγωγικούς πόρους από την αγορά».

Χρ. Κολώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: