Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

Διαλύεται η κυβέρνηση.

Οι σημερινές διαφωνίες στην κυβερνητική επιτροπή για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, καταδεικνύουν ότι διαλύεται η κυβέρνηση.
Οι υπουργοί του νεοφιλελευθερισμού από την μια μεριά, εκφυλισμένοι κυριολεκτικά σε εκπροσώπους συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, με επικεφαλής τον εκπρόσωπο των τραπεζιτών Αλογοσκούφη, αλλά και τον Φώλια των Σούπερ Μάρκετ και των πετρελαιάδων και από την άλλη μεριά , τους εκπροσώπους της πολιτικής δεξιάς, όπως ο Σουφλιάς , η Πετραλιά κλπ.
Αυτό το μπουλούκι , δεν είναι πλέον κυβέρνηση, αλλά λαθρεπιβάτες , που θα μείνουν στις κυβερνητικές θέσεις όσο δεν τους πετάει με τις κλοτσιές ο κόσμος, ειδικά τώρα που η κρίση χρειάζεται ιδιαίτερες πολιτικές.

Επιμένω, ότι η λύση του αδιεξόδου βρίσκεται στον Αλαβάνο.
Η άρνησή του να συμπράξει σε μια συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ, στερεί από τον λαό την "βεβαιότητα", ότι η παρούσα κυβέρνηση, δεν είναι ο παράγοντας που εξασφαλίζει την διακυβέρνηση έναντι της ακυβερνησίας, αλλά αντίθετα, αυτή η κυβέρνηση επιβάλλει την ακυβερνησία, σε όφελος των τραπεζιτών και των διαφόρων καρτέλ.

Ο "άβουλος" και ανίκανος και σε επιστασία ευρισκόμενος πρωθυπουργός, καιρός είναι να τα μαζεύει και να του δίνει.
Αρκετά πιά.
Να φύγει άμεσα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. Γενικές επισημάνσεις
Β. Συντομευμένη προσέγγιση των ασκούμενων τραπεζικών εργασιών
Ι. Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
ΙΙ. Η χορήγηση πιστώσεων
1. Το δάνειο.
2. Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως.
3. Η πίστωση με τρέχοντα λογαριασμό.
ΙΙΙ. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
ΙV. Η χρηματοδοτική μίσθωση
V. Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων.
1. Το τραπεζικό έμβασμα.
2. Η σύμβαση γύρου ή διεξαγωγής δοσοληψιών.
VI. Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής
1. Τα πιστωτικά δελτία (πιστωτικές κάρτες).
2. Τα χρεωστικά δελτία (χρεωστικές κάρτες).
3. Τα δελτία (κάρτες) αναλήψεων
4. Τα έξυπνα δελτία (κάρτες) ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή υπόθεμα
ηλεκτρονικού χρήματος.
5. Η τραπεζική επιταγή και το δελτίο (κάρτα) εγγυήσεως επιταγής.
6. Η ταξιδιωτική επιταγή.
VII. Οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
1. Οι τραπεζικές εγγυήσεις.
2. Οι εγγυητικές επιστολές.
3. Οι πιστωτικές επιστολές
4. Οι πιστώσεις έναντι εγγράφων και οι ενέγγυες πιστώσεις
5. Η προκαταβολή έναντι φορτωτικής.
6. Η υποσχετική επιστολή (Promissory letter).
VIII. Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της τράπεζας ή της πελατείας της
1. Σε μέσα χρηματαγοράς.
2. Σε συνάλλαγμα.
3. Σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή
χρηματοοικονομικά δικαιώματα.
4. Σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων (swaps).
5. Σε κινητές αξίες.
IX. Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η παροχή συναφών υπηρεσιών
X. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές
επιχειρήσεων.
XI. Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές («Πράξεις
χρηματομεσίτη»)
XII. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή συμβουλών για τη
διαχείρισή του
XIII. Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών
XIV. Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και υπηρεσιών
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
XV. Η εκμίσθωση θυρίδων