Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Η προσφυγή Βγενόπουλου, είναι αντισυνταγματική;

Εψαξα το Σύνταγμα, επειδή είχα την αίσθηση, ότι η δίωξη της "ελεύθερης έκφρασης" των κομμάτων , είναι θεμελιωμένη σ'αυτό.
Ρητά δεν βρήκα κάτι, αλλά νομίζω ότι τρία άρθρα του Συντάγματος, συνηγορούν στην αίσθηση που έχω.

1. Το άρθρο 25 παράγραφος 3
'Αρθρο 25 - (Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

-----------------------
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών


'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)

1. Oι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.-------------------
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών


'Αρθρο 61 - (Δίωξη βουλευτών)

3. O βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.


-----------------------

Από την άλλη πλευρά υπάρχει επίσης, ρητά διασφαλισμένο το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας των πολιτών, το οποίο ασφαλώς και επικαλείται ο Βγενόπουλος.

Καλά κάνει, αλλά αφού άνοιξε το ζήτημα της νομιμότητας στις πράξεις των πολιτών, θα πρέπει να περιμένει, την αντιστροφή των διώξεων, αν δεν έχει δίκιο.

Αν αυτός ζητάει από τον Τσίπρα 1 και από τον ΓΑΠ 2 εκατομμύρια, ασφαλώς πρέπει να περιμένει να του γίνουν αγωγές, που θα του ζητούν πολλαπλάσιες αμοιβές για την δυσφήμιση που κάνει τώρα στους δύο πολιτικούς και στα κόμματά τους.

Ενδεχομένως τα κέρδη από την πώληση των μετοχών του ΟΤΕ να μην του φτάνουν.

Επίσης, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά υποθέτω, ότι οι εισαγγελείς είναι γνώστες των νόμων και στην περίπτωση που η προσφυγή Βγενόπουλου, συνιστά, πράξη "τρομοκρατίας" -που είναι-, αφού θίγει την ελευθερία έκφρασης θεσμών του συστήματος όπως είναι τα κόμματα, θα πρέπει να τον "διώξουν" με τον συγκεκριμένο νόμο, αυτεπάγγελτα.

Ελπίζω, ότι δεν κάνω λάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: